Kategorie

Čističky vzduchu Super Plus nemají motor ani žádné filtry. Proto jsou nehlučné a jejich provoz je velice levný (spotřeba el. energie od 5 do 15 W). O proudění vzduchu elektronickou kazetou, která nahrazuje filtr, se stará korónový výboj. Ten prožene čističkou zhruba 1m³ vzduchu za minutu.

Čistička vzduchu je navíc kombinovaná i s ionizátorem, který do vzduchu vypouští tzv. vitamíny vzduchu a sterilizuje čištěný vzduch ozónem, který má 300× větší sterilní účinnost než chlór.

Znečištěnou kazetu umyjete vodou zhruba 1 x týdně a po vysušení ji znovu vložte do čističky vzduchu. Životnost elektronické kazety je zhruba 10 let. Níže uvádíme popis nejběžnějších technologií používaných v čističkách vzduchu.

 

Mechanický filtr

Používá se jako první článek při kombinovaném čištění, kde zachycuje největší mechanické nečistoty. Slouží vlastně jako síto. Tento typ filtrů se musí často měnit.

Nahoru

 

Elektro-statický filtr

Elektrostatický filtr nahrazuje v moderních čističkách vzduchu klasické filtry. Jedná se o uzemněnou kovovou plochu, na kterou se díky rozdílné polaritě usazují záporně nabité částice prachu. Jeho největší výhodou je snadné umytí vodou a nízké náklady na provoz. Filtr se nemusí nikdy vyměňovat. Mezi další výhody patří nepatrná spotřeba proudu a nehlučnost.

Nahoru

 

Korónnový výboj

Korónový výboj je druh elektrického výboje vznikající okolo potenciální elektrody – koróny. Mezi jeho projevy patří světélkující záře, šumění a praskání. Díky korónovému výboji vzniká v kazetě přístroje (která nahrazuje filtr) iontový vítr.

Nahoru

 

Iontový vítr/elektronový vítr

Je vytvářen korónovým výbojem, který žene vzduch kazetou přístroje. Neviditelné částečky aerosolu (prach, kouř, bakterie, viry, pyl, mikroorganizmy znečisťující vzduch) jsou nasávány do kazety spolu se vzduchem a zde jsou ionizovány, tzn. elektricky nabíjeny. Jedná se tedy o úsporné bezkontaktní proudění elektronů mezi elektrodami. Tako technologie je bezhlučná, nízkonákladová a vysoce efektivní. Využívá se např. v kosmu nebo ke chlazení procesorů.

Nahoru

 

Ionizace

Ionizace je proces, při kterém se z elektricky neutrálního atomu nebo molekuly stává iont. Pojem „ionizace“ také označuje stav hmoty, která obsahuje ionty. Vznik záporných iontů, aniontů, je způsoben dodáním záporného elektrického náboje - prostřednictvím jednoho nebo více elektronů - do elektronového obalu částice. Vznik kladných iontů, kationtů, je naopak podmíněn odtržením jednoho či více elektronů z elektronového obalu, k čemuž je potřeba částici dodat energii, nejčastěji ve formě dopadajícího elektromagnetického záření - fotonů.

Nahoru

 

Výkonný ionizátor

Všechny čističky vzduchu Super plus jsou vybaveny výkonným ionizátorem, který se postará o nasycení vzduchu záporně nabitými kyslíkovými ionty, které mají pozitivní vliv na sliznice dýchacích cest a celý organizmus.

Nahoru

 

Emitér ozónu

Všechny čističky vzduchu Super Plus jsou vybaveny certifikovaným emitérem ozónu, který do ovzduší vypouští jen jednu desetinu povoleného množství ozónu. Produkce ozónu zajišťuje kvalitní sterilizaci vzduchu, která je 300 x účinnější, než desinfekce chlórem. Čistička vzduchu Super Plus produkuje mezi 10 – 20 µg ozónu, což je pouhá desetina povolené koncentrace v České republice dle ČSN EN 60335-2-65 (koncentrace ozónu nižší než 0,05 ppm).

Nahoru

 

HEPA filtr

Jedná se o absorpční filtr pracující jako husté síto uhlíkových vláken. Schopnost záchytu částic je závislý na hustotě a tloušťce filtru. Výrobce udává schopnost zachytit až 99,7% nečistot. Nedostatkem čističek vzduchu používajících HEPA filtr je nutnost měnit filtry, což je finančně nákladné. Aby byla taková čistička efektivní, musí být doplněna ventilátorem, který způsobuje hluk a vibrace. Uvádí se, že již 8 dB hluk může narušit spánek zdravého člověka.

Nahoru

 

UV filtr/lampa

Pracuje na principu vysoce intenzívního ultrafialového záření, které účinně ničí bakterie a parazity ze vzduchu. Metoda je nehlučná a bez zápachu. Nesmí se však zapomínat, že UV záření může být zdraví škodlivé (poškozuje např. oči a kůži). Lampa vyzařuje intenzivní UV záření – nastává fotochemická změna deoxyribonukleové kyseliny DNA při maximu 260-265 nm, která způsobuje inaktivaci reprodukce mikroorganismů a/nebo jejich usmrcení. V důsledku poškození genetického materiálu a dalších struktur dojde k usmrcení mikroorganismů, jako jsou bakterie, plísně nebo viry. Výhodou je poměrně dlouhá životnost a nízká spotřeba el. energie, nevýhodou je špatný vliv na zdraví.

Nahoru

 

Nano-fotokatalyzátorový filtr

Podstatou této metody čistění vzduchu je rozklad a okyselení chemických emisí na povrchu fotokatalyzátoru pod vlivem ultrafialového záření. Organické příměsi se nesmí nakupit, nýbrž rozložit se do bezpečných komponent – vody a oxidu uhličitého (CO2). Tento princip efektivně ničí toxiny, viry i bakterie. Je to tedy taková malá chemická továrna, do níž vstupují toxické látky a vypouštěna je voda a CO2. Reakce probíhají v přítomnosti katalyzátoru, např. oxid titanu (TiO2) pod vlivem ultrafialového záření vylučovaného speciální ultrafialovou lampou. Bylo prokázáno, že při používání ultrafialové lampy, je do prostoru vylučováno 5 – 10x více ozónu, než povolují normy.

Nahoru


Košík  

Nákupní košík je prázdny

Doručení 0,00 Kč
K úhradě 0,00 Kč

Košík Objednávka

Zavolejte nám

Naše linka běží denně
od 8:00 do 18:00 hod.

Tel: 776 414 664

Objednávat můžete
i telefonicky